Συντήρηση Ανελκυστήρα

  1. Αρχική
  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  3. Συντήρηση Ανελκυστήρα

 

Συντήρηση

Η KARMAN LIFT, χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό της, αναλαμβάνει τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα παλαιού και νέου τύπου, καθώς και οποιουδήποτε συστήματος ανύψωσης.

Η συντήρηση του ανελκυστήρα, εκτός από την υποχρεωτική περιοδικότητα που προβλέπεται βάσει νομοθετικού πλαισίου, είναι κατά κύριο λόγο απαραίτητη για την ασφάλεια της μεταφοράς των χρηστών του. Επιπλέον, εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή πιθανών προβλημάτων και βλαβών, καθώς και γενικότερα την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

·                                 Λίπανση-Ρύθμιση εξαρτημάτων

·                                 Λίπανση-Καθαρισμός μηχανής

·                                 Καθαρισμός μηχανοστασίου-φρεατίου

·                                 Δόκιμες και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας

·                                 Ρύθμιση μονάδων λειτουργίας

·                                 Παρακολούθηση μονάδων λειτουργίας

·                                 Συντήρηση και καθαρισμός ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων

·                                 Άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση βλάβης (εντός 2 ωρών)

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Συντήρηση, Ανελκυστήρα, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ