Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

  1. Αρχική
  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  3. Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

 

Εγκαταστάσεις

Η KARMAN LIFT, με γνώμονα την πλήρη κατανόηση για τη διαφορετικότητα των έργων και των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά, δομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και μέσα από συνεχή επικοινωνία, έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε όλο το εύρος των απαιτήσεων των πελατών της και των εκάστοτε έργων.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την παραγγελία, προμήθεια και συλλογή των υλικών στο χώρο του έργου. Στη συνέχεια, τα συνεργεία των τεχνιτών, πάντοτε βάσει της μηχανολογικής μελέτης και με επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού, θα εγκαταστήσουν το σύστημα μέσα στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης, θα ελεγχθεί διεξοδικά η ομαλότητα λειτουργίας του ανελκυστήρα και των συστημάτων ασφάλειας αυτού. Κατόπιν, θα κληθεί ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.

Η εγγύηση των υλικών και της λειτουργίας των συστημάτων της KARMAN LIFT με την σφραγίδα της εταιρίας είναι δεκαετής. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη και την φερεγγυότητα της ποιότητας του έργου, σε όλο το φάσμα μιας εγκατάστασης.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Εγκατάσταση, Ανελκυστήρα, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ