Πιστοποιήσεις

  1. Αρχική
  2. Πιστοποιήσεις

 

 

Πιστοποίηση Ανελκυστήρων
 

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας. Βάσει της νομοθεσίας (ΚΥΑ 2604/Β/2008), όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Εκτιμάται όμως, ότιοι περισσότεροι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στην Ελλάδα λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση!

Η αξία του ελέγχου από τους φορείς πιστοποίησης είναι αδιαμφισβήτητη καθώς ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχήματος. Κατά την πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας (π.χ. η αυτόματη θύρα θαλάμου τύπου bus, οι κλειδαριές διπλής μανδάλωσης, οι επικαθίσεις, οι αρπάγες, ο ρεγουλατόρος).

Σας προτείνουμε να ελέγξετε την ύπαρξη και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού του ανελκυστήρα σας. Συμβουλή: Εάν δεν βρείτε το πιστοποιητικό του ανελκυστήρα σας, επισκεφτείτε τη ΔΕΗ της περιοχής σας και επιδεικνύοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων, ζητήστε ένα αντίγραφό του.

Μην ξεχνάτε: Η πιστοποίηση αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό ασφάλειας στις μετακινήσεις σας!

Η KARMAN LIFT διαθέτει Τμήμα Πιστοποιήσεων, στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στις απαιτήσεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Ελέγχουμε με τη βοήθεια σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Πελατολογίου την κατάσταση κάθε ανελκυστήρα που συντηρείται από την εταιρία μας και ενημερώνουμε εγκαίρως τους πελάτες μας για τον χρόνο λήξεως των πιστοποιητικών τους.

Η ανάθεση της πιστοποίησης του ανελκυστήρα σε εμάς απλοποιεί στο μέγιστο βαθμό την όλη διαδικασία!